Definicions Català

  • Ajuntar, unir en una sola peça, un element amb un altre: afegiré els bocins del plat trencat; afegeix la nansa al gerro.
  • Unir una cosa a una col·lecció o una persona a un conjunt de persones: l'autor ha afegit un capítol al final; s'ha afegit al nostre grup fa poc. sin:  agregar