Definicions Català

  • Que mostra afecte i cordialitat: va tenir una rebuda molt afectuosa.