Definicions Català

  • Malaltia de determinada part de l'organisme: pateix una afecció bucal.
  • Alteració, canvi produït en una cosa per l'acció o la influència d'una altra.
  • Gust o interès per una cosa: sent una gran afecció per la música; de ben petita va agafar afecció a la lectura. sin:  afició