Definicions Català

  • Persona legalment autoritzada per defensar els seus clients en un judici, representar-los o aconsellar-los. advocat d'ofici Advocat que assigna la llei per defensar o representar les persones que no poden o no volen pagar-se un advocat.
  • Persona que intercedeix perquè dues parts arribin a un acord: sempre he de fer d'advocat de les vostres discussions.