Definicions Català

  • Amonestar, aconsellar amb una amenaça per corregir: abans de l'accident, l'havien advertit que no passés per aquella carretera.
  • Notar, parar esment en alguna cosa: quan hem arribar ja hem advertit que no érem ben rebuts. sin:  observar
  • Avisar d'alguna cosa: adverteix als teus pares que arribaràs tard.