Definicions Català

  • Conjunt d'indicacions que situen amb precisió el lloc on viu algú o la seu d'una institució: necessito l'adreça completa: carrer, número, porta, població i país. sin:  domicili adreça electrònica informàtica Adreça que té la correspondència electrònica.
  • informàtica Referència d'una posició de memòria o, en general, de qualsevol lloc d'origen o de destinació de dades en un ordinador: l'adreça electrònica d'un usuari.