Definicions Català

  • Fet d'adquirir un bé, un dret o un hàbit: l'adquisició de coneixements es fa a l'escola i a casa.
  • Allò que s'ha adquirit: aquesta bicicleta és la meva última adquisició.