Definicions Català

  • Posar adornaments per embellir o fer més agradable alguna cosa: ha adornat la seva habitació amb un munt de cartells; sempre s'adorna el cabell. sin:  guarnir
  • Dotar d'un aspecte més agradable o bell: les flors adornen tota la casa. sin:  embellir