Definicions Català

  • Adherir-se a una creença o a unes idees: té molt poca personalitat i sempre adopta l'opinió de la majoria. sin:  abraçar
  • Decidir o acordar alguna cosa després d'una discussió o d'una deliberació: el Govern adoptarà mesures urgents.
  • Prendre legalment com a fill propi algú que ha nascut d'uns altres pares. sin:  afillar