Definicions Català

  • Valoració molt positiva d'una persona o d'una cosa: les paraules del mestre despertaven l'admiració dels alumnes.
  • Persona o cosa que algú admira: aquest futbolista és l'admiració de tothom.