Definicions Català

  • Que és digne d'admiració o que sorprèn: heu fet una feina admirable; tens una habilitat manual admirable. sin:  meravellós