Definicions Català

  • De l'administració o que hi té relació: cal seguir el procés administratiu.
  • [persona] Que realitza tasques administratives en una empresa o en una institució pública: hi ha la secretària executiva i la secretària administrativa; els administratius de l'empresa tenen un bon horari.