Definicions Català

  • Que es refereix a una característica i no és essencial: hem de diferenciar entre el que és essencial i les qüestions adjectives.
  • gramàtica De l'adjectiu o que està relacionat amb aquesta classe de paraules: locució adjectiva.
  • Paraula que acompanya el nom i el qualifica o el determina: l'adjectiu concorda amb el gènere i el nombre del nom que acompanya. sin:  atribut,  epítet adjectiu comparatiu gramàtica Adjectiu que expressa una comparació entre dos o més elements: l'adjectiu millor és comparatiu. adjectiu comparatiu gramàtica Adjectiu que expressa una comparació entre dos elements o més: l'adjectiu millor és comparatiu. adjectiu qualificatiu gramàtica Adjectiu que expressa una qualitat del nom al qual es refereix: els adjectius que indiquen el color són qualificatius. adjectiu superlatiu gramàtica Adjectiu que indica el grau més alt de la qualitat que expressa: la paraula il·lustríssim és un adjectiu superlatiu.