Definicions Català

  • Inclinació, tendència forta a una cosa: la seva addicció al treball l'ha privat de moltes coses.
  • Dependència física i psíquica d'alguna droga com a conseqüència del seu consum habitual: pateix una forta addicció al tabac i no el pot deixar.