Definicions Català

  • Ajustar, acomodar una cosa a una altra: adaptar un interruptor vell a un endoll modern; adaptar-se a les necessitats d'una persona gran.
  • Preparar una cosa perquè faci una funció diferent de l'original: ha adaptat el motor del cotxe perquè pugui participar en competicions.
  • Canviar una obra fent-la apta per a un altre públic, un altre mitjà o una altra tècnica: adaptar una obra de teatre al cinema.
  • adaptar-se  Acomodar-se o ajustar-se a una situació o a un lloc diferent de l'habitual: els nens s'han adaptat molt bé a l'escola nova.