Definicions Català

  • Fet amb molta cura: va fer una treball molt acurat. sin:  polit