Definicions Català

  • Reunir o formar un grup de coses o de persones: ha acumulat molta riquesa; fa temps que no netejo i la pols s'acumula. sin:  ajuntar,  amuntegar