Definicions Català

  • Anar a un lloc per un motiu determinat: molts curiosos han acudit al lloc de l'accident.
  • Recórrer a algú o a alguna cosa a causa d'una necessitat: va acudir als amics perquè l'ajudessin.
  • acudir-se  Presentar-se sobtadament una idea, un pensament: se m'acut una idea; però com se t'ha acudit aquesta bogeria?