Definicions Català

  • Que existeix, que es fa servir o que passa en el moment present: s'interessa tant per la música clàssica com per la música actual. sin:  contemporani
  • Que és propi del temps present: quin pentinat més actual! sin:  modern