Definicions Català

  • Que obra o que té el poder d'obrar, que està en acció: volcà actiu; portava una vida molt activa.
  • Que obra ràpidament o de manera eficaç: medecina activa.
  • Que participa efectivament en alguna cosa: la nostra associació té molts membres actius.
  • gramàtica [forma verbal] Que té com a subjecte la persona o cosa que fa l'acció expressada: a l'oració la mare fa el dinar el verb està en veu activa.
  • economia Conjunt de béns i de crèdits d'una empresa: aquesta societat ha augmentat el seu actiu en dos milions d'euros. sin:  haver