Definicions Català

  • Decisió presa en comú per diverses persones: després d'una reunió molt llarga hem arribat a un acord sobre els preus. sin:  pacte,  resolució
  • Relació pacífica entre persones o països: les dues comunitats viuen en perfecte acord. sin:  avinença,  entesa
  • Document on s'exposen les obligacions i els drets que accepten les parts que el signen: els dos països han trencat l'acord comercial que havien signat acord marc Acord general al qual s'han de cenyir altres acords de caràcter més concret.
  • Conjunt de dues o més notes musicals que sonen alhora i que produeixen un so agradable: els primers acords d'una melodia.