Definicions Català

  • Arribar fins on es troba una persona o una cosa que va davant en el temps o en l'espai: has començat a córrer una hora abans i ja t'hem aconseguit. sin:  assolir,  atrapar
  • Arribar a tocar l'objectiu llançant un projectil, donant un cop: li va aconseguir el cor a la primera bala.
  • Arribar amb esforç a un objectiu, a un estat, etc: ja has aconseguit el somni de la teva vida. sin:  assolir,  atènyer
  • Arribar a tenir una determinada edat: el seu avi aconseguí els cent.