Definicions Català

  • Fer una cosa que s'ha promès, que s'ha dit o que una altra persona ha manat: acomplir una promesa. sin:  complir
  • acomplir-se  Produir-se un fet: s'ha acomplert tot el que havíem suposat. sin:  esdevenir-se
  • Arribar al final un període de temps: s'ha acomplert el termini i ja no ens hi podem presentar.