Definicions Català

  • Goedkeuren of geven voor goed: mijn artikel voor publicatie in het tijdschrift hebben aanvaard.
    Aprovar o donar per bo: han acceptat el meu article per publicar-lo a la revista.
  • Mostrar-se conforme amb una idea o un assumpte d'algú altre: sempre he acceptat les teves teories però ara hi estic en desacord; faci el favor d'acceptar les meves excuses.
  • Admetre algú al si d'un grup: farà el que sigui perquè els seus companys l'acceptin.