Definicions Català

  • Mostrar-se conforme a fer o a deixar que es faci el que algú altre demana o vol: el seu pare accedeix a tots els seus capricis. sin:  consentir,  permetre
  • Tenir accés, pas o entrada a un lloc: per l'escala del darrere accedim a la terrassa.
  • Aconseguir una condició o un grau més alt o tenir-hi accés: sense un títol li serà difícil accedir a algunes feines.