Definicions Català

  • Entrada o pas per on s'arriba a un lloc: els accessos a la residència del president estan molt vigilats; l'avinguda dóna accés a la catedral.
  • Possibilitat de tractar amb algú o d'aconseguir una cosa: només el director tenia accés a aquesta informació.
  • Aparició sobtada de determinat estat físic o moral: accés de tos; accés d'ira. sin:  atac