Definicions Català

  • Posar cara a cara dues persones que es contradiuen per esbrinar la veritat: van acarar els dos testimonis. sin:  afrontar,  confrontar