Definicions Català

  • Que és perfecte o que està complet: aquesta és una de les seves feines més acabades.
  • [persona] Que es troba en una situació dolenta, que ha fracassat: no has de pensar que ets un home acabat perquè no t'hagin admès.
  • Última mà donada a una obra: la joia té un bon disseny però l'acabat és molt matusser.
  • Immediatament després: ara soparé i, acabat, treballaré una mica més.