Definicions Català

  • Separar mentalment les qualitats essencials d'una cosa i de la seva realitat física per considerar-les aïlladament: elimina tot el que sigui superficial i aconseguiràs abstreure les idees centrals.
  • abstreure'so abstraure's  Posar tota l'atenció en allò que es fa o en allò que es pensa fins a arribar a aïllar-se de tota la resta: després del teu comentari, s'ha abstret i ja no ha continuat discutint.