Definicions Català

  • [qualitat] Que es considera d'una manera més o menys general i separadament dels exemples concrets: la veritat i el bé són idees abstractes.
  • Que és difícil de comprendre per falta de referència a la realitat concreta: el llenguatge d'alguns filòsofs és molt abstracte; els quadres abstractes no s'assemblen a les imatges de la realitat.
  • [art] Que no es vincula a la representació de la realitat tangible.