Definicions Català

  • Tijd waarin iemand afwezig is van een site.
    Temps durant el qual algú està absent d'un lloc.
  • Falta o no aparició d'una cosa: l'absència de pluges resseca les plantes. sin:  carència,  mancança
  • Pèrdua passatgera de la memòria o del coneixement: les persones molt grans solen tenir absències.
  • Falta d'assistència al treball, a l'escola, etc: cal justificar les absències a classe.