Definicions Català

  • Quart mes de l'any: l'abril té trenta dies.
  • Primera joventut: sou a l'abril de la vostra vida.
  • abrils  Anys de la primera joventut: només té quinze abrils.