Definicions Català

  • Fer una cosa més curta o més breu: han abreujat la reunió per poder veure el partit. sin:  escurçar,  reduir