Definicions Català

  • Que impedeix el pas de la calor, de l'electricitat, de l'aigua, etc: els impermeables estan fets d'un teixit aïllant.
  • Que separa un medi d'un altre: la teulada està coberta amb un aïllant.