Definicions Català

  • Separació d'alguna persona o d'alguna cosa de totes les altres: l'aïllament pot ser un problema per a alguns pobles de muntanya.
  • Soledat o falta de comunicació: la malaltia el va portar a l'aïllament.
  • Conjunt d'elements que contribueixen a aïllar una construcció: l'aïllament tèrmic i acústic d'una casa.