Definicions Català

  • Que no té cap altra cosa o persona al darrere: qui és l'últim de la fila? sin:  darrer
  • Que és el més nou en el temps: desconeixem les últimes notícies de l'accident.
  • Que és al final o que acaba alguna cosa: ja som a l'última fase del projecte. sin:  terminal
  • Que és definitiu i no admet cap canvi: acabo de fer la meva última oferta.
  • Que es troba molt allunyat o amagat: la televisió arriba a l'últim poble del país.
  • Que no presenta cap altra alternativa: en últim cas, podem passar les vacances a la ciutat.