Definicions Català

  • Part d'un ésser viu que fa una funció específica: el cor, el fetge i els pulmons són òrgans; l'accident no ha afectat cap òrgan vital.
  • Part d'un conjunt organitzat que es pot tenir en compte per separat perquè fa una funció determinada: el parlament és un òrgan de govern. sin:  aparell
  • Mitjà que serveix per fer una funció important dins una organització: aquest diari és l'òrgan de difusió del partit polític.