Definicions Català

  • Manera de ser resultat d'un conjunt de qualitats i circumstàncies que distingeixen algú dels altres: els seus amics eren d'índole oberta i tolerant. sin:  caràcter
  • Conjunt de característiques particulars que determinen la naturalesa d'alguna cosa i que la distingeixen de les altres: l'empresa va desaparèixer per problemes d'índole econòmica.