Definicions Català

  • Persona, animal o cosa que existeix. sin:  ser
  • Conjunt de característiques essencials d'una persona, d'un animal o d'una cosa. sin:  ser
  • Seguit d'un nom, d'un adjectiu, d'un participi o d'un element equivalent que faci de predicat nominal, expressa una qualitat intrínseca del subjecte o també un estat transitori: la neu és blanca; el meu germà encara és petit. sin:  ser
  • Existir, haver-hi o tenir realitat: aixòés i ha estat sempre. sin:  ser
  • Estar present algú o alguna cosa en un lloc i en un moment determinats: el conferenciant no és a la sala. sin:  ser
  • Ocórrer o tenir lloc un esdeveniment en un moment determinat: l'excursióés al cap de setmana. sin:  ser
  • Indica una hora, una data o un moment: avui és divendres. sin:  ser