Definicions Català

  • Grup de persones que pertanyen a una mateixa raça i que comparteixen un origen, una llengua, una religió i una cultura propis.
  • De les etnies o de les races, o que hi té relació.