Definicions Català

  • Nom afegit al nom d'una persona per distingir-la d'altres del mateix nom o per ocultar-ne la identitat: Ton el Marxant era l'àlies d'Antoni Farré. sin:  motiu,  sobrenom
  • Per altre nom: coneixes en Joan,àlies el Tres Dits?