Definicions Català

  • Part de la matemàtica amb què es resolen qüestions representant algunes quantitats amb nombres i unes altres amb lletres.