Definicions Català

  • De sabor agre o amarg, semblant al vinagre o a la llimona: fruita àcida; caramels àcids. sin:  acerb
  • Que té les propietats d'un compost químic que forma sals: pluja àcida àcid desoxiribonucleic Àcid nucleic que es troba fonamentalment en el nucli, en els mitocondris i en els cloroplasts, i que constitueix la base molecular de l'herència biològica.àcid ribonucleic Àcid nucleic que es troba fonamentalment en el nucli, en els ribosomes, en els mitoribosomes i en els plastoribosomes.
  • Substància química capaç d'atacar o de malmetre els metalls formant sals.