Định nghĩa Tiếng Catalan

Kết quả tìm kiếm

  1. línia
  2. d'arribada