Definitions Catalan

  • v. intr. Botar una cosa contra una superfície després d'haver botut contra una altra: després de xocar contra la vorera, la pilota va rebotar al mig del carrer. sin:  rebotre