Definitions Catalan

  • botànica Òrgan de reproducció femení de les flors que té forma d'ampolla, situat al centre de la flor i envoltat pels estams.