Definisi Catalan

  • Cadascuna de les parts d'una narració, un tractat, una sèrie televisiva, etc: què va passar en el capítol d'ahir de la telenovel.la?
  • Reunió o assemblea de canonges o religiosos d'un orde per tractar diversos assumptes.
  • Assumpte o matèria que es tracta: després de tractar aquests temes passarem al capítol de les despeses.
  • Flor gran formada per nombroses flors petites situades les unes al costat de les altres: el capítol de la margarida.