Definitions Catalan

  • Fet o acte voluntari: la primera acció del director ha estat canviar la decoració.
  • Manifestació concreta de l'activitat d'algú o d'un grup: les vagues són accions sindicals molt polèmiques.
  • Manera com un agent o una força actua sobre una persona o cosa: l'acció dels àcids sobre els metalls; l'acció del sol sobre la vegetació.
  • Successió de fets o d'actes en l'argument d'una obra literària o d'una pel·lícula: pel.lícula d'acció; l'acció de la novel·la se situa en el futur.
  • Moviment del cos que manifesta un estat d'ànim, una intenció: fer acció d'agredir algú.
  • economia Cadascuna de les parts en què es divideix el capital d'una societat o d'una empresa: les accions d'aquesta companyia cotitzen a la borsa.
  • economia Document que representa el valor d'una d'aquestes parts.