interior: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é interior?

O que é interior?

  • Que és a dins o que es queda a la part de dins d'un cos: van entrar a la part interior de l'edifici; una peça de roba interior.
  • Del país al qual pertany o que hi té relació: conseller d'interior; política interior.
  • Que pertany als pensaments o sentiments íntims d'algú: no parla mai de la seva vida interior.
  • [habitatge, habitació] Que no té finestres que donin a fora, sinó a un pati o a la part del darrere: dormia en una habitació interior de la casa.
  • Part de dins d'alguna cosa: només es menja l'interior de la fruita.
  • Part d'un país situada al centre i allunyada de la costa o de la frontera: comarques de l'interior.
  • Conjunt de pensaments i sentiments íntims d'algú: va notar una certa enveja en el seu interior.

Buscar palavras

Atualize sua experiência