individu: significado e definições

CatalãoDigite uma palavra

O que é individu?

O que é individu?

  • Persona que pertany a una classe o un grup, considerada independentment de les altres persones: només un 1% dels individus enquestats van negar-se a contestar.
  • Persona de la qual no es coneix la identitat: tres individus armats han comès un atracament. SIN sin:  tipus.
  • Ésser humà, persona. SIN sin: ànima.
  • Ésser viu, animal o planta que pertany a una espècie, considerat independentment dels altres: una bandada de llops formada per cinc individus.

Buscar palavras

Atualize sua experiência